Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp

Đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng, móc treo

Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp


Đặc tính cơ bản

12002

Mời liên hệ

Đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng, móc treo

Còn hàng

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng, móc treo làm từ các vật liệu  inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm theo yêu cầu của khách hàng.

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản phẩm, chi tiết cơ khí, chi tiết máy, vỏ máy, thân bơm, phụ kiện bơm, phụ kiện kính, phụ tùng ô tô, phụ kiện bếp gas, giá treo cờ, móc khóa, bu lông vòng, đai siết cáp, chi tiết bơm, van vòi, ống nối, phụ kiện ống kim loại. 

12002-1

12002-1

Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp

12002-2

12002-2

Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp

12002-3

12002-3

Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp

12002-4

12002-4

Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp

12002-5

12002-5

Đúc mẫu chảy đầu nối cáp thép, đầu móc cáp


Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản phẩm, chi tiết cơ khí, chi tiết máy, vỏ máy, thân bơm, phụ kiện bơm, phụ kiện kính, phụ tùng ô tô, phụ kiện bếp gas, giá treo cờ, móc khóa, bu lông vòng, đai siết cáp, chi tiết bơm, van vòi, ống nối, phụ kiện ống kim loại  

Ngoài ra công ty EuroCast còn cung cấp các sản phẩm:

Đúc mẫu chảy Inox, Đúc mẫu chảy SUS 304, Đúc mẫu chảy SUS 316, Đúc mẫu chảy thép, Đúc mẫu chảy gang, Đúc mẫu chảy đồng, Đúc mẫu chảy kim loại, Đúc mẫu chảy chi tiết máy, Đúc mẫu chảy tiết cơ khí

Đúc sáp Inox, Đúc sáp SUS 304, Đúc sáp SUS 316, Đúc sáp thép, Đúc sáp gang, Đúc sáp đồng, Đúc sáp kim loại, Đúc sáp chi tiết máy, Đúc sáp tiết cơ khí

Đúc khuôn vỏ mỏng inox, Đúc khuôn vỏ mỏng thép, Đúc khuôn vỏ mỏng gang, Đúc khuôn vỏ mỏng đồng, Đúc khuôn vỏ mỏng chi tiết máy, Đúc khuôn vỏ mỏng chi tiết cơ khí

Đúc mẫu cháy Inox, Đúc mẫu cháy SUS 304, Đúc mẫu cháy SUS 316, Đúc mẫu cháy thép, Đúc mẫu cháy gang, Đúc mẫu cháy đồng, Đúc mẫu cháy kim loại, Đúc mẫu cháy chi tiết máy, Đúc mẫu cháy tiết cơ khí

Đúc Inox, Đúc SUS 304, Đúc SUS 316, Đúc thép, Đúc gang, Đúc đồng, Đúc kim loại, Đúc chi tiết máy, Đúc tiết cơ khí

Investment casting, Investment casting SUS 304, Investment casting SUS 316, Investment casting Steels

Lost wax casting, Lost wax casting SUS 304, Lost wax casting SUS 316, Investment casting Steels


Phản hồi bài viết

Sản phẩm cùng loại

Đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng, móc treo làm từ các vật liệu  inox, thép, gang, hợp kim đồng, ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy phụ kiện nối cáp thép

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng, móc treo làm từ các vật liệu  inox, thép, gang, hợp kim đồng, ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy bu lông vòng, móc treo

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy đai siết cáp, bu lông vòng, móc treo làm từ các vật liệu  inox, thép, gang, hợp kim đồng, ...

Xem tiếp