Khách hàng & đối tác

Khách hàng & Đối tác

Eurocast sản xuất và cung cấp đa dạng các sản phẩm đúc mẫu chảy vật liệu Inox, gang thép, hợp kim nhôm, đồng, Magie… cho nhiều khách hàng, đối tác trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: công nghiệp xây dựng, công nghiệp xe máy, ô tô, công nghiệp hàng hải, cơ khí chế tạo máy móc, công nghiệp nội thất, thiết bị nhà tắm… Dưới đây là một số khách hàng chính/đối tác của Eurocast.

  • Toyota, 

  • Honda, 

  • Yamaha

  • THACO

  • SAMCO

  • Hoa Phat furniture

  • Fami Furniture

  • Xuan Hoa furniture

  • IDMEA

  • Lufa furniture

Bài viết liên quan: 

Sản phẩm đúc mẫu chảy

Quy trình đúc mẫu chảy

Đúc mẫu chảy Inox, đúc mẫu chảy inox 304, đúc mẫu chảy Inox 316

Catalog sản phẩm đúc mẫu chảy

Từ khóa tìm kiếm

Đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp

Đúc mẫu chảy Inox, Đúc mẫu chảy SUS 304, Đúc mẫu chảy SUS 316, Đúc mẫu chảy thép, Đúc mẫu chảy gang, Đúc mẫu chảy đồng, Đúc mẫu chảy kim loại, Đúc mẫu chảy chi tiết máy, Đúc mẫu chảy tiết cơ khí

Đúc sáp Inox, Đúc sáp SUS 304, Đúc sáp SUS 316, Đúc sáp thép, Đúc sáp gang, Đúc sáp đồng, Đúc sáp kim loại, Đúc sáp chi tiết máy, Đúc sáp tiết cơ khí, Đúc khuôn vỏ mỏng inox, Đúc khuôn vỏ mỏng thép, Đúc khuôn vỏ mỏng gang, Đúc khuôn vỏ mỏng đồng

Đúc khuôn vỏ mỏng chi tiết máy, Đúc khuôn vỏ mỏng chi tiết cơ khí

Đúc mẫu cháy Inox, Đúc mẫu cháy SUS 304, Đúc mẫu cháy SUS 316, Đúc mẫu cháy thép, Đúc mẫu cháy gang, Đúc mẫu cháy đồng, Đúc mẫu cháy kim loại, Đúc mẫu cháy chi tiết máy, Đúc mẫu cháy tiết cơ khí, 

Đúc Inox, Đúc SUS 304, Đúc SUS 316, Đúc thép, Đúc gang, Đúc đồng, Đúc kim loại, Đúc chi tiết máy, Đúc tiết cơ khí

Investment casting, Investment casting SUS 304, Investment casting SUS 316, Investment casting Steels, Lost wax casting

Lost wax casting SUS 304, Lost wax casting SUS 316, Investment casting Steels


Không tìm thấy bản ghi nào