Đúc mẫu chảy phụ tùng ô tô, xe buýt

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp


Đặc tính cơ bản

03001

Mời liên hệ

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

Còn hàng

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản phẩm phụ tùng ô tô, vỏ động cơ, nắp máy, vỏ hộp số, tay biên, các phụ kiện lắp ghép nội thất xe buýt, các ống hút, đúc mẫu chảy các bộ chia khí, thân van, vỏ bơm trong ô tô. Đúc mẫu chảy các chi tiết lắp ghép trong hệ thống sát xi của xe ô tô.

Chúng tôi chuyên đúc các chi tiết phụ tùng ô tô chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng

03001-1

03001-1

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

03001-2

03001-2

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

03001-3

03001-3

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

03001-4

03001-4

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

03001-5

03001-5

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

03001-6

03001-6

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp


Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản phẩm phụ tùng ô tô, vỏ động cơ, nắp máy, vỏ hộp số, tay biên, các phụ kiện lắp ghép nội thất xe buýt, các ống hút, đúc mẫu chảy các bộ chia khí, thân van, vỏ bơm trong ô tô. Đúc mẫu chảy các chi tiết lắp ghép trong hệ thống sát xi của xe ô tô.


Phản hồi bài viết

Sản phẩm cùng loại

Đúc mẫu chảy phụ tùng xe máy, xe đạp

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy bàn đạp, đùi xe, càng xe đạp

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy khớp nối khung xe đạp

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp