Đúc mẫu chảy vỏ động cơ ô tô, ống chia gió

Đúc mẫu chảy phụ tùng ô tô

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô


Đặc tính cơ bản

02001

Mời liên hệ

Đúc mẫu chảy phụ tùng ô tô

Còn hàng

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản phẩm phụ tùng ô tô, vỏ động cơ, nắp máy, vỏ hộp số, tay biên, các phụ kiện lắp ghép nội thất xe buýt, các ống hút, đúc mẫu chảy các bộ chia khí, thân van, vỏ bơm trong ô tô. Đúc mẫu chảy các chi tiết lắp ghép trong hệ thống sát xi của xe ô tô.

Chúng tôi chuyên đúc các chi tiết phụ tùng ô tô chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng 

SP0383-2

SP0383-2

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-3

SP0383-3

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-4

SP0383-4

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-5

SP0383-5

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-6

SP0383-6

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-7

SP0383-7

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-8

SP0383-8

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô

SP0383-2

SP0383-2

Đúc mẫu chảy ống chia khí, vỏ động cơ ô tô


Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản phẩm phụ tùng ô tô, vỏ động cơ, nắp máy, vỏ hộp số, tay biên, các phụ kiện lắp ghép nội thất xe buýt, các ống hút, đúc mẫu chảy các bộ chia khí, thân van, vỏ bơm trong ô tô. Đúc mẫu chảy các chi tiết lắp ghép trong hệ thống sát xi của xe ô tô.

 


Phản hồi bài viết

Sản phẩm cùng loại

Đúc mẫu chảy phụ tùng ô tô

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy tay biên ô tô, cần gạt ô tô

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy cổ hút gió ô tô, đầu chia khí ô tô

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy đầu nối tay vịn xe khách

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy phụ tùng động cơ ô tô

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp

Đúc mẫu chảy chi tiết truyền động ô tô

Công ty EuroCast chuyên đúc mẫu chảy, đúc khuôn vỏ mỏng, đúc mẫu cháy, đúc sáp, inox, thép, gang, hợp kim đồng, nhôm các sản ...

Xem tiếp