THIẾT KẾ 3D

GIA CÔNG CƠ KHÍ


Thiết kế và chế tạo theo yêu cầu

Công ty chúng tôi nhận thiết kế và chế tạo chi tiết máy móc, dây chuyền, khuôn mẫu, đồ gá theo yêu cầu của khách ...

Gia công cơ khí theo yêu cầu

Công ty chúng tôi nhận gia công cơ khí theo yêu cầu khách hàng